Умови використання

Це Сервісна угода (далі – Угода) регламентує порядок надання/отримання послуг, прийому благодійних пожертв інтернет-сервісом rok.org.ua (далі – Сервіс). Ця Угода є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України та має відповідну юридичну силу.

Для особи, яка здійснює переказ коштів за реквізитами (далі – жертводавецб або Користувач), актом повного прийняття цієї Угоди є заповнення і відправка форми реєстрації на сайті або перехід за завнішнім посиланням на сервіс liqpey.

Якщо Користувач не згоден з будь-яким з пунктів цієї Угоди, або з Угодою в цілому, йому необхідно утриматися від здійснення реєстрації або здійсненням переказів відповідно.

Використання послуг Сервісу передбачає згоду Жертводавця з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі на момент прийняття ним цієї Угоди. Адміністрування Сервісу здійснює Благодійна Організація “Фундація Вільні Люди” (далі – Адміністратор), зареєстроване як юридична особа згідно Законів України.

Адміністратор здійснює загальне адміністрування Сервісу, підтримку його програмно-апаратного комплексу, технічну та консультаційну підтримку Покупця, підтримку в наданні пожертв та інших послуг особисто або третіми особами.

Приймаючи цю Угоду, Жертводаіець Сервісу підтверджує, що:

 1. він є повнолітньою і дієздатною особою, яка може здійснювати операції за своїм рішенням і на свій розсуд;
 2. його дії дійсно спрямовані на отримання послуг або робіт Сервісу, в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб порушити нормальну працездатність Сервісу, отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є інтелектуальною власністю або комерційною таємницею Сервісу, використовувати сервіс нецільовим чином (наприклад, як обмінного пункту, для цілей пошукової оптимізації та ін.), дискредитувати Сервіс, дистриб’юторів чи інших користувачів і т.п .;
 3. за заявою Користувача, його дії не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб;
 4. контактна інформація, яка надається Користувачем Сервісу, є вірною, повною та актуальною;
 5. при проведенні платежів із використанням Сервісу Користувач має законні права на здійснення цих платежів;
 6. платежі від Сервісу Користувачеві не здійснюються.

Діяльність Сервісу регламентується законодавством України, а також міжнародними правовими нормами, що діють на території України.

 1. ПОСЛУГИ ПОКУПЦЯМ

1.1. Сервіс надає Покупцям послуги із залучення пожертв для благодійної діяльності.

1.2. Для оперативного інформування про зміни в порядку надання послуг Сервісу, графіку роботи, так само як і для передачі інших актуальних новин і повідомлень Покупець погоджується отримувати від Сервісу як регулярні розсилки, так і термінові (позапланові) повідомлення засобами e-mail, sms, push – повідомлення, телефонного та факсимільного зв’язку, звичайного поштового зв’язку. Сервіс надає можливість припинення підписки за бажанням Покупця.

 1. ІНФОРМАЦІЯ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

2.1. Користувачі зобов’язані надати точну і правдиву інформацію в кількості, необхідній для надання послуг, які вони запитують. Сервіс не продає і не передає інформацію про Користувачів третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України.
2.2. Надання неточної контактної інформації або ненадання такої інформації на вимогу, можуть служити підставою для затримки в наданні послуг до моменту отримання точних даних.
2.3. Сервіс здійснює усі необхідні заходи для захисту персональних даних, що отримує. Оброблення персональних даних відбувається виключно у суворій відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних» та Європейської Конвенції про захист фізичних осіб при автоматизованій обробці персональних даних (GDPR).

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ. ВІДМОВА

3.1. Сервіс діє в інтересах Жертводавців. У разі виникнення спірних ситуацій як між Сервісом і його Користувачами, так і за участю третіх осіб, Сервіс здійснює всі законні і етичні заходи для захисту законних і обґрунтованих інтересів Користувачів.
3.2. Всі надані послуги надаються за принципом “як є”, задіяні технічні системи можуть включати не виявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж події непереборної сили (форс-мажор), викликані соціальними і природними катаклізмами (війни, пожежі, повені, революції та ін.)
3.3. У разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов’язань з причин, вказаних вище (виключаючи форс-мажор), Сервіс несе відповідальність в межах сум, отриманих від Покупців в якості оплати за послуги.
3.4. Сервіс не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від Покупців в якості оплати за послуги.
3.5. Сервіс не несе ніякої відповідальності у випадку настання форс-мажорних обставин.
3.6. Сервіс залишає за собою право припинити обслуговування Покупця в таких випадках:
3.6.1. систематичне порушення загальноприйнятих правил мережевого етикету: спам, розміщення матеріалів, що розпалюють етнічну / релігійну ворожнечу, пропаганда важких наркотиків, деструктивних ідеологій (комунізм, фашизм, релігійні секти тоталітарного штибу) і т.і.;
3.6.2. зловмисні дії (злом, атака і ін.), спрямовані на несанкціоновану зміну стандартного порядку роботи Сервісу або ж на дискредитацію Сервісу;
3.6.3. вчинення Покупцем дій, що не відповідають Умовам використання та іншим правилам, встановленим Сервісом;
3.6.4. в разі рішення суду, а також в інших, передбачених чинним законодавством випадках.
3.7. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» використання імені фізичної особи можливе лише за умови надання цією особою письмової згоди на обробку її персональних даних. Інтернет – сервіс rok.org.ua, при отриманні замовлення, вважає, що Покупець дії відповідно до зазначеної згоди фізичної особи. У разі наявності сумнівів щодо існування такої згоди, Інтернет – сервіс rok.org.ua має право відмовити Покупцю у наданні послуг.

 1. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

4.1. Ці Умови не є остаточними їх може бути змінено та доповнено Сервісом за власною ініціативою та на власний розсуд.

 1. КОНТАКТИ
  E-mail: rok.org.ua@gmail.com
  Телефон: +380986893309